Sosyal Medya Pazarlaması’nın Stratejik Unsurları

S

İnternet ve Sosyal Ağlar’ın gelişimine bağlı olarak, Pazarlama adına geliştirilen stratejilerin de, farklılaştığını görüyoruz.

Özellikle, içinde bulunduğumuz internet çağında, Sosyal Medya Pazarlaması, birçok markanın, iş geliştirme anlamında, en başa koyduğu strateji tarzı.

Sosyal Medya Pazarlaması’ndan söz edecek olursak, geliştirilecek marka stratejilerinin temelini oluşturan, 4 ana unsurdan söz etmemiz mümkün.

Konuya dair detaylara göz atmamız gerekirse;

İçerik (Content)

Dijital mecralarda, müşterinize ulaşmak istiyorsanız, içerik temel stratejinizin kralıdır (Content is King). Bu bağlamda , her marka, hedef kitlesi hangi dijital mecrada, hangi sosyal ağda yer alıyorsa, o platformun dinamiklerine uygun olarak geliştirdiği içerikler ile, pazarlama faaliyetini sürdürmelidir.

Müşteri temel alınarak geliştirilen içerikler daima, markanın Dijital Pazarlama faaliyetinde başarıya ulaşmasının anahtarı olacaktır.

Bağlam (Context)

Sosyal Ağlar’da yapacağınız her pazarlama ve iletişim faaliyetinde, belirli bir konteks (bağlam) dahilinde hareket etmeniz gerekir.

Geliştireceğiniz içerikler, doğru hedef kitleye, doğru mecralarda ve doğru zamanda paylaşılmalıdır ki, stratejiniz, istenilen sonuca ulaşabilsin.

Bağlantı (Connection)

Dijital marka stratejisi geliştirirken, mutlaka müşteri kitleniz ile etkileşim içerisinde kalmanız gerekmektedir. Bu etkileşim, sizin hedef kitleniz ile ne denli bağlantı içerisinde olup, olmadığınız ile ilgilidir. Bağlantı ağınızı mümkün olduğu kadar genişletmeli, kontak kurabileceğiniz diğer marka ve hedef kitlenizin sayısını, maksimize etmelisiniz.

 

Topluluk (Community)

Markanıza gönülden bağlı bir müşteri grubu oluşturmak çok önemli bir olgudur. Bu müşteri topluluğu, sizin markanız hakkında, hiçbir zorlama olmadan konuşabilmeli, bir anlamda, markanızın elçiliğini üstlenebilmelidir.

Markanız için bir topluluk yaratabilmek, markanıza duygusal olarak bağ oluşturan hedef kitleyi de yaratabilmek demektir.

 

4 c

Yorum Ekle

Kategoriler