Gönüllü Marka Elçileri Yaratmak

G

Bir markanın en önemli hedeflerinden biri, o markayı tercih edecek hedef kitleyi, yani, kendi tüketicilerini, marka hikayesinin bir parçası haline getirmektir.

Markalar, kendi hikayelerini yansıtırlarken, bu hikayenin yayılması ve doğru algılanabilmesi içinde büyük çaba sarfederler. Burada, kendi tüketici kitlesinden faydalanıp, doğru marka elçileri yaratabilmek önemli bir unsurdur.

Marka elçileri, o markanın hikayesi hakkında, gönüllü olarak konuşan ve markayı, aslında geniş kitlelere yayabilme yeteneğine sahip kitlelerdir. Bu olgu, bir marka için, eşi benzeri bulunmayan bir tanıtım ve pazarlama imkanı demektir. Aslında bu bir marka stratejisi tarzıdır.

Burada önemli olan, yani markanın müşterisini, o markanın hikayesini anlatmaya itecek, marka elçisi haline getirecek baş olgu ise deneyimdir.

Hedef kitle, marka ile ilgili ne kadar olumlu deneyim alırsa, o kadar markaya kendini bağlı hisseder. Bu bağlılık bir süre sonra, deneyimlenen olguları, gönüllü olarak aktarmak, markaya bir katma değer sağlar. Bu bir memnuniyet göstergesidir. Müşteri memnuniyeti ve sonucunda gelen elçilik faaliyeti, markanın hikayesini geniş kitlelere yayması demektir.

Bu, bir nevi WOMM (Word of Mouth Marketing) yani, Ağızdan Ağıza Pazarlama’nın gerçekleştirilmesidir. Ancak, sadece bu olgu başlı başına yeterli olmayacaktır. Markanın hikayesini aktarabilmek, ağızdan ağza pazarlamanın ötesinde bir olgudur. Bu olgu, marka deneyiminin, başka tüketiciler için de yaşatılması anlamına gelir. Aynı zamanda, bir marka hikayesinin parçası olmak ve paylaşmak anlamına gelir.

Marka ile bir aidiet hissi oluşturabilen tüketiciler, markanın gönüllü olarak elçisi haline gelecektir. Bu aidiet hissi, iyi bir müşteri deneyiminin sonucu olduğu gibi, markanın hedef kitlesi ile oluşturduğu bağın da bir ürünüdür.

Bir marka, varlığını sürekli, müşterileri ile arasındaki bağı kuvvetli ve marka hikayesini sürdürülebilir kılmak istiyorsa, mümkün olduğunca fazla, marka elçisi yaratmanın yollarını aramalıdır.

Yorum Ekle

Kategoriler